Tietosuoja

Tämä on Lemmikkinetti -sivuston (https://lemmikkinetti.fi) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Angel Import PL 132 00701 Helsinki 046 5406597 info@lemmikkinetti.fi

Kenen tietoja käsittelemme

Sivuston käyttäjät, palveluistamme kiinnostuneet tulevat käyttäjät.

Tietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito käyttäjiin, käyttäjäsuhteen ylläpito, markkinointi tms. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat ainoastaan ne tiedot, joita itse toimitat meille, esimerkiksi:

  • Nimi
  • Puhelinnumero
  • Käyttäjätunnus
  • Sähköpostiosoite
  • Yritys/Organisaatio
  • Www-osoite
Muut käyttäjäsuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan käyttäjän suostumuksella mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säilytysaika

Tietojen säilytysaika on pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakassopimus, jonka hoitamiseksi tietoja tarvitaan, on voimassa. Henkilötietoja säilytetään markkinointitarkoituksiin lähtökohtaisesti kaksitoista (12) kuukautta, jonka jälkeen poistamme tiedot.

Kuka muu käsittelee tietojasi

Tapauskohtaisesti MailChimp, PayPal, Checkout Finland, Stripe.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu käyttäjän kanssa.

Kun vain mahdollista tietojesi säilytyspaikka on Euroopassa (Suomessa, Amsterdam) sijaitsevat palvelinkeskukset. Jotkin edellä mainituista palveluntarjoajista saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti kolmannen osapuolen (palveluntarjoajan) toimesta. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeet

Keräämme sivuillamme käyttäjätietoja, jotta voisimme parantaa sivujemme palveluja. Lue lisää evästeiden käytöstä.

Lähde ja lisätiedot (Kyberturvallisuuskeskus)